Praktiske meddelelser til ”K9 Biathlon for alle” på Vilhelmsborg d. 5 sept. 2020

Kære løber, vi glæder os til at se dig d. 5 sept. på Vilhelmsborg og beder dig læse de praktiske meddelelser grundigt igennem inden ankomst.

Pga. COVID-19 vil der være temmelig mange restriktioner og vi beder om jeres forståelse og samarbejde for at få tingene til at glide bedst muligt. Det er derfor utroligt vigtigt at I overholder tider og de anvisninger I får ved ankomst.

 ·  Ankomst – start og mål er placeret 3 forskellige steder af sikkerhedshensyn. 

·  Ankomst til udleveringsområdet tidligst 30 min før din løbsstart. 

·  Parkering på P-plads overfor ”Den Gamle Smedie”  

·  Stil dig i kø til udlevering af start nr. goodie bag og evt. T-shirt (Der vil være markeret 2 rækker)

· Dit startnr. skal monteres på brystet med medfølgende
sikkerhedsnåle på dig selv (ikke på din hund)

·  I din goodie bag er der også lagt finisher food, der grundet COVID-19 udleveres i form af emballerede produkter.

·  Du vil blive spurgt om du går, lunter eller løber ruten og sendes derefter til start boks A – B eller C

·  (Du kan godt nå evt. at lægge din goodie bag i bilen) før du går til startboksen.

·  Du skal blive i den tildelte start boks til I afhentes af vores personale der følger jer til start.

·  Toilet og bad findes ved vognporten punkt 8 på kortet.

·  Førstehjælp til hund og mennesker findes i ankomstområdet ved Danish K9 Solution og i udleveringsteltet, og kan desuden tilkaldes ved behov.

·  Camping: Det er muligt at booke campingplads via Vilhelmsborg på info@vilhelmsborg.dk

·  Eller kontakt Monica Forest på tlf. 86937245

·  Vi henstiller til at man efter endt løb forlader løbsområdet, såfremt man ikke er udtaget til podiepladser, af hensyn til COVID restriktionerne.

·  OBS: Der er IKKE adgang for publikum, pga COVID restriktioner

·  OBS Alle løbere inddeles i startpuljer af max 75 løbere, så læg mærke til hvilken starttid du er tildelt!

 

Spørgsmål vedr. løbet kan rettes til info@lilleskovslot.dk

Torben Lund tlf. 23922030 - Lotte Höhrmann tlf. 22770706

 REGLER:

Stikprøve kontrol af din hund kan forekomme inden start, medbring vaccinationsattest og dokumentation for hundens alder eller stambog.

Hunden skal føres i snor før, under og efter løbet

Snoren må ikke på noget tidspunkt hægtes af hunden, medmindre der opstår en livstruende situation
Flexline er forbudt! - Kædehalsbånd accepteres, dog uden kvæl

Løbere under 15 år må KUN deltage med en tilmeldt løber på 15 år eller over.

Løbet gennemføres på eget ansvar og arrangørerne af K9 Biathlon hæfter ikke for ulykkestilfælde eller sygdom hos hund, ejer eller passer under løbet. Det er deltagernes eget ansvar at have forsikring på hund og løber, arrangørerne er således ikke erstatningspligtige for hverken skader på tøj, udstyr, mennesker eller hund.

For alle ruter gælder følgende:

Du skal kunne løfte/hjælpe hunden op og ned fra forhindringer
Hunden skal helst være glad for vand
Det er muligt at undlade forhindringer mod tidsstraf/detour
Ejer af hunden skal selv sørge for at samle hundens efterladenskaber op
Løber er den, der registreres tid på
Anvisninger fra observatører skal overholdes. Overholdes disse ikke, kan det medføre diskvalificering eller bortvisning fra løbet
Vi anbefaler fast line eller elastisk line på max 3 meter, brug af sele eller et fast halsbånd
Vi forventer, din hund er sund og rask inden start

Vi ses på Vilhelmsborg til Danmarks sjoveste hundeløb

Oversigtskort